En xuño de 2016 a Asociación de Desarrollo Local DELOA firma un convenio de colaboración coa Escuela de Organización Industrial (EOI), para a realización de accións de formación socioocupacional dirixidas a incrementar as oportunidades de emprego a xoves inscritos no Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Esta actuación basease no deseño de itinerarios individualizados e preparación de mozos e mozas desempregados previamente seleccionados, adecuando as accións a realizar aos perfís dos beneficiarios.  O obxectivo principal destas actuacións é fomentar a empregabilidade dos mozos identificando as súas carencias e as necesidades das empresas, e desenvolvendo accións formativas específicas para mellorar as súas competencias e habilidades de cara a súa capacitación para o emprego.

Una vez finalizada a acción ou accións seguidas con cada mozo participante e, en virtude do itinerario individualizado deseñado para el ou para ela, o obxectivo e que cada un conte con máis posibilidades para acceder a un emprego. Para o que se contactará con empresas ofertando a posibilidade de axudas á contratación.  Que se desenvolveran dentro do Programa Operativo de Emprego Xuvenil vinculado ao desenvolvemento da “Iniciativa de Emprego Xuvenil (YEI)” do Fondo Social Europeo 2014-2020, polo que contan con financiamento con financiamento do Fondo Social Europeo.

Solicita información para participar en próximas convocatorias, chamando ao número (+34) 981 817 000 ou enviando un correo a: deloa@deloa.es

Dende 2016 e ata finais de 2019 desenvolvéronse OITO (8) Talleres socio ocupacionais:

EMPREGO_XUVENIL

FORMACIÓN EN INDUSTRIAS MUSICAIS

Data: 26/06/2019 - 08/08/2019
Número de participantes: 16

banner-taller-festivales

TALLER DE XESTIÓN E PRODUCIÓN DE FESTIVAIS MUSICAIS

Data: 17/07/2018 - 7/09/2018
Número de participantes: 16

Taller de son, imaxe e comunicación

TALLER DE SON, IMAXE E COMUNICACIÓN

Data: 19/04/2018 - 22/06/2018
Número de participantes: 18

Taller de son, imaxe e comunicación

TALLER DE SON, IMAXE E COMUNICACIÓN

Data: 14/12/2017 - 16/02/2017
Número de participantes: 18

Obradoiro de emprego

OBRADOIRO DE EMPREGO

Data: 18/05/2017 - 10/07/2017
Número de participantes: 17

Obradoiro Audiovisual

OBRADOIRO AUDIOVISUAL

Data: 11/12/2016 - 15/02/2017
Número de participantes: 19

Formación para o emprego xoven

TALLER SOCIO-OCUPACIONAL

Data: 15/09/2016 - 03/11/2016
Número de participantes: 20

Formación para o emprego xoven

TALLER FORMACIÓN PARA EL EMPLEO JOVEN

Data: 11/04/2016 - 10/06/2016
Número de participantes: 18