Últimas noticias

Catro proxectos non produtivos reciben fondos do Leader xestionado por DELOA

Tres dos proxectos aprobados foron presentados por concellos e un por unha entidade privada. Executaranse ao longo de 2019 e 2020 A Asociación de Desarrollo Local Deloa celebrou na sede dá Asociación AMBAR en Riveira, unha reunión da súa Xunta Directiva, na que estiveron presentes, a Presidenta da Asociación Deloa, os alcaldes de Padrón, Riveira,…

O modelo de xestión do Festival Bilbao BBK Live como eixe central da formación para o emprego das persoas mozas galegas

A Escuela de Organización Industrial, a Fundación Paideia e a Asociación Deloa comenzan unha acción formativa para promover a adquisición de competencias para o emprego a través da industria musical, que inclúe unha estancia práctico formativa en Bilbao, e que permitirá coñecer o modelo Last Tour, como caso de éxito no sector.

Novo programa de emprego xuvenil “Industria musical e produción de eventos musicais”

A Fundación Paideia Galiza a través da Asociación de Desarrollo Local Deloa convoca un novo Programa de Emprego Xuvenil. A temática centrarase na INDUSTRIA MUSICAL E PRODUCCIÓN DE EVENTOS MUSICAIS …